Blog Andri Wiratmono

Pagut Asri Blok D No.2 - Kelurahan Blabak - Pesantren Kota Kediri

back

Pengajian Rutin Malam Jumat Bersama Gus Lik, Tulungagung 29 Agustus 2019

30 Agustus 2019 || 22:50:44 WIB || ClassyID

Tulungagung, 29 Agustus 2019
1. Pernikahan Kanjeng Nabi karena wahyu Allah 
2. Undangan Sabtu, 31 Agustus 2019 jam 15.30 Di Masjid Agung Kota Kediri, istighotsah, membaca doa akhir tahun dan awal tahun
3. Dengan lantaran kedatangan kita di istighotsah tersebut semoga membawa Indonesia makin aman, damai dan apabila kita mati dengan mati husnul khotimah.. aamiin
4. Akan datang suatu masa dimana ummat Islam lari dari ulama, apabila ummat Islam sudah lari dari ulama maka akan diberi cobaan oleh Allah berupa : 
- rizky yang tidak barokah, tidak cukup dengan makan, perempuan
- diberi pejabat-pejabat yang dzalim, tidak adil, hanya memikirkan diri sendiri
- mati su'ul khotimah 
5. Anak-anak hendaknya dipondokkan 
6. Dalam mengaji apabila punya tempat apabila ada yang datang diberi tempat maka akan diberi kelonggaran oleh Allah di syurga 
7. Ciri ulama dapat membaca tulisan miring hanya ada di Melayu, dan hanya ada di pondok-pondok pesantren 
8. Ulama-ulama yang muncul pada masa itu tidak banyak yang bisa membaca tulisan miring maka memberi fatwa sesat dan menyesatkan
9. Sebenarnya kita adalah keturunan orang mukmin dari 80 pengikut Nabi Nuh 
10. Orang itu tidak pasti, keturunan orang biasa-biasa anakknya menjadi orang yang berilmu, orang berhasil
11. Akan gagal pencari ilmu apabila : 
- sombong, takabur 
- berbohong
- selalu berbuat dzalim
- diam saja di rumah tidak bepergian
12. Orang Islam harus pandai, tidak boleh bodoh, suka bepergian untuk mencari ilmu dan pengalaman